Boston-bomb-site.2-yelena

Boston Marathon bomb site (Yelena Samofalova/YJI)